top of page

ABO

Alternerende Beroeps Opleiding

Wat: ABO is een werkervaringsjaar na het vijfdejaar OV3.

Per week:

 • 3 dagen werkervaring op een werkervaringsplaats

 • 1 dag beroepsgerichte vorming: praktijkles op school

 • 1 dag algemene vorming: de cursisten leren hoe ze moeten solliciteren en komen in contact met diensten als VDAB, vakbond, OCMW, ziekenfonds,… en leren meer over de werking ervan.

Voordelen:
 •  ABO-jongeren hebben de mogelijkheid om ervaring op te doen en zich op die manier verder te ontwikkelen vooraleer ze op de arbeidsmarkt komen. Door de school worden ze nauw opgevolgd.

 • Cursisten die gedurende het schooljaar een minimum aantal uur presteren op school en op de werkervaringsplaats, ontvangen een motivatiepremie van €500.
  Deze premie wordt toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap).

 • Het ABO-jaar is een door de VDAB - erkende beroepsopleiding:

  • Als de cursist geslaagd is voor het ABO-jaar ontvangt die een reeds inschakelingsuitkering kort na het einde van het ABO-jaar.

 • Gedurende dit werkervaringsjaar blijft men eveneens groeipakket ontvangen.

MedFedEu.png
vlaandereninonderwijsenvorming.jpg
bottom of page