top of page

De ouder-vriendenvereniging

Niet alleen de leerlingen zijn belangrijk in onze school. Wij vinden ook de mening en de betrokkenheid van onze ouders erg belangrijk. We stellen het op prijs dat ouders de kans krijgen zich te engageren voor allerlei zaken.

Wie?

  • is samengesteld uit personeelsleden, vrienden van de school en een groep ouders, die alle andere ouders van de school vertegenwoordigen. Het zijn ouders die tijd kunnen maken om mee te helpen, mee te denken en mee te werken in de school.

  • Wat doet de ouder-vriendenvereniging?

Stimuleert vooral een positieve samenwerking tussen directie/leerkrachten en ouders.

  • wisselt ongeveer 4 keer per schooljaar informatie uit tijdens vergaderingen. Op deze manier proberen we samen de werking van de school te optimaliseren.

  • met opbrengst van activiteiten sponsoren ze de school en/of activiteiten voor de leerlingen waardoor ouders minder hoeven te betalen voor uitstappen, GWW, ...

Bestuur

Voorzitter: mevr. Penninck Carine

Ondervoorzitter: mevr. Van Hessche Sofie

Penningmeester: mevr. Suenens Yana

 

Contacteer ons!

Heb je opmerkingen, ideeën, suggesties of vragen voor de oudervereniging?

Mail gewoon naar de ondervoorzitter: sofie.van.hessche@go.devarens.be

bottom of page