Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2 geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. Binnen deze onderwijsvorm worden de zelfredzaamheids-, communicatie- en motorische vaardigheden onderbouwd en uitgebreid.

Opleidingsvorm 2 omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren.

De eerste fase geeft voorrang aan de Algemene en Sociale Vorming en waarborgt tevens de arbeidsgerichte vorming.
De leerlingen worden vooral in contact gebracht met verschillende materialen, zoals papier, karton, hout, weefsel en metaal. Met behulp van basistechnieken en -handelingen leren de leerlingen de materialen verwerken. Na enige tijd wordt van hen ook een bepaald werktempo verlangd. Tijdens de eerste fase trachten we de creativiteit te stimuleren en de motorische vaardigheid van de leerlingen zo hoog mogelijk op te drijven. De leerlingen krijgen les in een sfeer van geborgenheid waarbij ook de zelfredzaamheid wordt nagestreefd. De klassenraad beslist of een leerling rijp genoeg is om de 2de fase aan te vatten.

De tweede fase richt zich meer op de arbeidsgerichte vorming. Het verder inoefenen en trainen van handvaardigheden en arbeidsprestatie staan hier centraal. We brengen de leerlingen een gewoontevorming bij en bereiden hen voor op een specifieke taak in een beschermde arbeidssituatie.

Na de opleiding wordt een attest van gedane studies afgeleverd.

In deze opleidingsvorm kunnen stages worden ingericht. Deze worden georganiseerd gedurende de tweede fase, tijdens het schooljaar.

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin