Opleidingsvorm 3

Inleiding

De leerlingen krijgen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming die integratie in het gewone arbeids-en leefmilieu mogelijk maakt. De leerlingen krijgen een functionele voorbereiding op de integratie in het normale werkmilieu.

Opleidingsvorm 3 biedt zeven verschillende opleidingen aan: metselaar, tuinbouwarbeider, hoeklasser, interieurbouwer, schilder/decorateur, grootkeukenmedewerker en logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Deze opleiding in het 'aangepast beroepsonderwijs' duurt minimaal 5 jaar.

  • 1 jaar observatiefase
  • 2 jaar opleidingsfase
  • 2 jaar kwalificatiefase.

Na deze 5 jaren bekomen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties.

In ‘de Varens’ worden de algemene vakken op een geïntegreerde wijze gegeven onder de naam Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV).

Onze verschillende opleidingen

Duaal leren

Vanaf dit schooljaar 2018-2019 stappen we in in het nieuwe project “duaal leren”. Dit om onze jongeren reeds tijdens hun schoolcarrière zo veel mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Bij duaal leren mag men ervan uitgaan dat het beroep vnl. aangeleerd wordt op de werkplek, maar de jongeren komen nog steeds enkele dagen naar school. Daarin hebben ze praktijkles maar eveneens levensbeschouwelijke vorming en LO.

Meer informatie

Kwalificatiegetuigschrift

Slagen in het 5e jaar van opleidingsvorm 3 wordt bekrachtigd met een kwalificatiegetuigschrift, afgeleverd door de kwalificatiecommissie. De toekenning van het kwalificatiegetuigschrift steunt op :

  • permanente evaluatie door de klassenraad
  • een geslaagde stage
  • een kwalificatieproef

De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast. De kwalificatiecommissie beslist bij eenvoudige meerderheid over:

  • de regelmatigheid van de inschrijving van de leerling;
  • de regelmatigheid (inrichting of vrijstelling) van de verplichte stages in het 4e en 5e jaar;
  • de kwalificatietechniek die aan de leerling wordt toegekend

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin