Opleidingsvorm 1 streeft naar zo’n zinvol mogelijke participatie en integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu waar ondersteuning voorzien is.

We organiseren onderwijs voor:

 • type 2 (jongeren met een matig mentale beperking)
 • type 4 (jongeren met een motorische beperking)

Door een sfeer van huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid te bieden, willen we de jongeren ‘welzijn’ verzekeren en hen de kansen bieden op een maximale ontplooiing.

De activiteiten richten zich op een brede persoonlijke vorming en op competentieontwikkeling rond de domeinen wonen, werken, vrije tijd en overkoepelende doelen.

We werken naar het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’. Binnen het uitstroomprofiel bieden we 3 leerroutes aan:

 • belevingsgerichte dagbesteding: het lichamelijk en gevoelsmatig welvinden staat centraal, is vooral voor leerlingen met een zorgprofiel
 • activiteitengerichte dagbesteding: activiteiten met het oog op het maken van producten en/of leveren van diensten, intern.
 • arbeidsgerichte dagbesteding: activiteiten met het oog op het maken van producten en of leveren van diensten, zowel intern als extern.
Bij deze 2 laatste vormen gaat het steeds over begeleid, niet betaald werken!

Binnen de OV1 werking hebben we 11 pedagogische eenheden waarbij de leerlingen ingedeeld zijn volgens mogelijkheden, niveau en noden

 • zorggroepen (5): onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel als mogelijk geïntegreerd. Basale stimulatie en sensoriële activiteiten staan centraal.
 • structuurgroepen (2): aangepaste prikkelarme omgeving met een duidelijk gestructureerd patroon voor leerlingen met kenmerken en/of een diagnose van ASS
 • leergroepen (4): richt zich vooral op het uitbreiden van inzichten, vaardigheden en attitudes op gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wanneer een leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan er een sociaal-maatschappelijke training ingericht worden. De duur en het doel wordt de klassenraad beslist. De leerling wordt voorbereid op:

 • het leven in een voorziening voor volwassen personen met een beperking. bv. een dagcentrum, bezigheidshome of een andere organisatie die activiteiten aanbiedt voor personen met een beperking in de contexten wonen en vrije tijd
 • vrijwilligerswerk, het zich onbezoldigd en vrijwillig inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft
 • begeleid werk, het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt.


Extra info?

Info brochureSBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin