Onze school heeft voor 3 schooljaren van het ministerie van Onderwijs meerdere uren toegewezen gekregen om te werken rond Gelijke Onderwijskansen (= GOK). Deze gelijke onderwijskansen dienen om extra aandacht te besteden aan jongeren met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen.

Onze school heeft ervoor gekozen om gedurende 3 schooljaren de focus te leggen op taalvaardigheid en ouderbetrokkenheid. Taal is belangrijk, daarom hamert de school er op dat er een nauwe samenwerking is tussen BGV en GASV. Ouders zijn de belangrijkste pionier in de opvoeding van het kind, wij willen de ouders zo goed mogelijk informeren en ondersteunen..

SBSO De Varens zet alle mogelijke middelen in om zijn leerlingen de beste leerkansen te bieden. De gokcoördinator werkt actiepunten uit voor de leerlingen die het door bepaalde omstandigheden minder makkelijk hebben op school. Tegelijk halen ook de sterke leerlingen voordeel uit die acties.

Hannah Boute

Gok-Coördinator

BLOG: http://oudersatdevarens.weebly.com/

SBSO De Varens
Nieuwe Sint-Annadreef 27
8200 Sint-Andries

Neem contact met ons op:

050 38 86 60

info[at]devarens.be

Terug naar begin