top of page

Opleidingsvorm 3

In opleidingsvorm 3 krijgen de leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming met als einddoel een tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Dit voor leerlingen met type basisaanbod, 3, 4 en 9.

SBSO De Varens biedt zes verschillende opleidingen aan:

hand 3.png
IMG_6852.jpeg

Hoeknaadlasser

IMG_6800.jpeg

Medewerker hout

IMG_7072.jpeg

Medewerker ruwbouw

IMG_6909.jpeg

Medewerker schilder en behangwerken

IMG_6984.jpeg

Medewerker groen en tuinbeheer

IMG_7037.jpeg

Keukenmedewerker

icoon groen.png

Duaal leren

Het beroep wordt voornamelijk aangeleerd op de werkplek. De leerlingen komen nog twee dagen per week naar school voor praktijkles, algemene vorming, levensbeschouwelijke vorming en lichamelijke opvoeding,

ABO

ABO is een werkervaringsjaar na het 5de jaar OV3. 3 dagen werkervaring op een werkervaringsplaats, 1 dag beroepsgerichte vorming op school en 1 dag algemene vorming op school

vlaandereninonderwijsenvorming.jpg
MedFedEu.png

Kwalificatiegetuigschrift

Slagen in het 5e jaar van opleidingsvorm 3 wordt bekrachtigd met een kwalificatiegetuigschrift, afgeleverd door de kwalificatiecommissie. De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast. Op het einde van de opleiding adviseert de kwalificatiecommissie omtrent de attestering. 

De toekenning van het kwalificatiegetuigschrift steunt op :

  • permanente evaluatie door de klassenraad

  • een geslaagde stage

  • een kwalificatieproef

  • de regelmatigheid van de inschrijving van de leerling;

  • de regelmatigheid (inrichting of vrijstelling) van de verplichte stages in het 4e en 5e jaar;

  • de kwalificatietechniek die aan de leerling wordt toegekend

stippen.png

Wist je dat?

Binnen onze opleidingen harde sector krijgen de leerlingen van het ABO jaar en de leerlingen duaal na de kwalificatiefase de mogelijkheid om een opleiding tot heftruckbestuurder te volgen.

DSC_0073.JPG

Een opleiding duurt minimaal 5 jaar: 1 jaar observatiefase, 2 jaar opleidingsfase en 2 jaar kwalificatiefase.

In de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) is een stageperiode voorzien in het arbeidsmilieu.

Na deze 5 jaren bekomen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties (deelgetuigschrift)

Het behalen van een 2de kwalificatie is mogelijk.

Na de kwalificatiefase kan men kiezen om te integratiefase te volgen. Voor de duale opleidingen en alternerende beroepsopleiding: zie verder op deze pagina

bottom of page