top of page

Opleidingsvorm 3

In opleidingsvorm 3 krijgen de leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming met als einddoel een tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Dit voor leerlingen met type basisaanbod, 3, 4 en 9.

SBSO De Varens biedt zeven verschillende opleidingen aan:

hand 3.png
IMG_6852.jpeg

Hoeknaadlasser

IMG_6800.jpeg

Medewerker hout

IMG_7072.jpeg

Medewerker ruwbouw

IMG_6909.jpeg

Medewerker schilder en behangwerken

IMG_6984.jpeg

Medewerker groen en tuinbeheer

IMG_7037.jpeg

Keukenmedewerker

icoon groen.png

Een opleiding duurt minimaal 5 jaar: 1 jaar observatiefase, 2 jaar opleidingsfase en 2 jaar kwalificatiefase.

In de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) is een stageperiode voorzien in het arbeidsmilieu.

Na deze 5 jaren bekomen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties (deelgetuigschrift)

Het behalen van een 2de kwalificatie is mogelijk.

Na de kwalificatiefase kan men kiezen om te integratiefase te volgen. Voor de duale opleidingen en alternerende beroepsopleiding: zie verder op deze pagina

Duaal leren

Het beroep wordt voornamelijk aangeleerd op de werkplek. De leerlingen komen ook nog steeds één of twee dagen per week naar school voor praktijkles en ook algemene vorming

ABO

ABO is een werkervaringsjaar na het 5de jaar OV3. 3 dagen werkervaring op een werkervaringsplaats, 1 dag beroepsgerichte vorming op school en 1 dag algemene vorming op school

combinatielogo_esf_0.jpg

Kwalificatiegetuigschrift

Slagen in het 5e jaar van opleidingsvorm 3 wordt bekrachtigd met een kwalificatiegetuigschrift, afgeleverd door de kwalificatiecommissie. De kwalificatiecommissie legt de modaliteiten van de kwalificatieproef vast. Op het einde van de opleiding adviseert de kwalificatiecommissie omtrent de attestering. 

De toekenning van het kwalificatiegetuigschrift steunt op :

  • permanente evaluatie door de klassenraad

  • een geslaagde stage

  • een kwalificatieproef

  • de regelmatigheid van de inschrijving van de leerling;

  • de regelmatigheid (inrichting of vrijstelling) van de verplichte stages in het 4e en 5e jaar;

  • de kwalificatietechniek die aan de leerling wordt toegekend

Wist je dat?

Binnen onze opleidingen harde sector krijgen de leerlingen van het ABO jaar en de leerlingen duaal na de kwalificatiefase de mogelijkheid om een opleiding tot heftruckbestuurder te volgen.

DSC_0073.JPG
stippen.png

SODA +

De Varens is een Soda-school. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Door aandacht te besteden aan deze 4 SODA-punten willen we de leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Elke werkgever droomt namelijk van een werknemer die stipt, ordelijk, gedisciplineerd is en een goede arbeidsattitude heeft.

Leerlingen uit het buitengewoon, beroeps- en technisch onderwijs kunnen een SODA-attest behalen mits een goede evaluatie voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Iedere rapportperiode wordt dit geëvalueerd. Op het einde van het schooljaar vindt de uitreiking plaats.

Met het SODA-attest krijgen de leerlingen toegang tot leerrijke vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk en vaste jobs via de website www.sodajobs.be. Daarnaast biedt de website ook vakantiejobs en weekendwerk aan zodat leerlingen vroegtijdig kunnen kennismaken met de realiteit op het werkveld. Het aanbod van vakantiejobs en weekendwerk is bovendien een extra motivator en beloning voor leerlingen, omdat ze op deze manier in staat gesteld worden om een centje bij te verdienen. Daarnaast worden ze uitgenodigd voor leuke activiteiten en extra beloningen.

bottom of page