top of page

Toah

Wat?

  • ‘Tijdelijk onderwijs aan huis’

  • 4 uur per week individueel onderwijs

 

Voor wie?

Het is een traject voor jongeren die omwille van een lange ziekteperiode niet in staat zijn om het normale schooltraject mee te volgen.

Voorwaarden:

- inschrijving in de school

- langdurig ziek zijn (min. 21d)

- akkoord ouders

- woonachtig in een straal van 20km van de school.

 

Hoe?

  • vraag komt via de ouders, leerkrachten, CLB …

  • klassenraad en directie beslissen of er wordt ingegaan op de vraag

  • medisch attest nodig van ziekte

  • aanvraag wordt ingevuld door de ouders en dokter.

  • school bezorgt dit aan Het Ministerie van Onderwijs en Vorming in Brussel.

 

Bij goedkeuring wordt een leerkracht aangesteld en starten de lessen. Meer info of vragen: via leerlingbegeleiding of directie, www.ond.vlaanderen.be/toah

bottom of page