top of page

Onze Visie

Waarvoor staat “De Varens”?
 

Leerlingen met leer- en / of opvoedingsproblemen vind je tegenwoordig terug in elke school. Zelfs met ondersteuning blijft het voor heel wat jongeren moeilijk school lopen. Deze kunnen bij ons terecht! Wij bieden onderwijs op maat van elke individuele leerling!!

Wij begeleiden adolescenten bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij. Leerlingen volgen les in kleine klasgroepen, waardoor het sociaal contact naar voren komt en een aangenamere sfeer wordt gecreëerd. Dit onder begeleiding van ons multidisciplinair team. Hiervoor beschikken wij over speciaal opgeleid personeel: leerkrachten, leerlingenbegeleiders, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en kinderverzorgsters en dit alles in overleg met CLB medewerkers. Hierdoor kan uw kind beter individueel worden opgevolgd.

Opleidingsvormen

In de Varens kan men les volgen vanaf 13 jaar, uitzonderlijk vanaf 12 jaar. De duur wordt bepaald door de klassenraad en het CLB. Naargelang de mogelijkheden, de leeftijd en de eventuele vroeger gedane studies, kan de studie verlengd of ingekort worden.

In de Varens zijn er momenteel drie opleidingsvormen die vooral verschillen inzake het streefdoel dat ermee wordt beoogd.

Opleidingsvorm 1

Wil bijdragen tot een actief en zinvol leven van mensen die door de ernst van hun beperking niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De opleiding is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Wij organiseren dit voor leerlingen type 2 en 4.

Opleidingsvorm 2

Geeft naast een algemene en sociale vorming, ook een arbeidstraining om zo de integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. Er worden stages buiten de school georganiseerd. In deze opleidingsvorm kunnen leerlingen van de types 2, 3, 4 en 9 terecht.

Opleidingsvorm 3

Geeft de leerlingen een algemene en sociale vorming en een beroepsopleiding. De leerlingen verwezen naar de types basisaanbod, 3, 4 en 9 worden er voorbereid op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding kan vergeleken worden met het gewoon beroepsonderwijs. Duale opleidingen binnen opleidingsvorm 3. Bij duaal leren mag men ervan uitgaan dat het beroep aangeleerd wordt op de werkplek, maar de jongeren komen nog steeds enkele dagen naar school.

Types

De volgende ingerichte types van onderwijs binnen de Varens worden gekenmerkt door een eigen streefdoel, eigen leerinhouden, leermethoden en organisatie en is aangepast aan de specifieke noden van de leerlingen.

type basisaanbod: jongeren met specifieke onderwijsbehoeften en/of opvoedingsbehoeften

type 2: aangepast aan de onderwijsbehoeften van jongeren met een matige of ernstige mentale stoornis.

type 3: jongeren met specifieke opvoedingsbehoeften zoals ernstige gedrags- of emotionele problemen.

type 4: aangepast aan de behoeften van jongeren met lichamelijke beperkingen (motorische stoornissen)

type 9: gericht op leerlingen met een autismespectrumstoornis.

bottom of page