top of page

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Tot de voornaamste opdrachten van het centrum behoren:

 

  • uitvoeren van de multidisciplinaire onderzoeken en (eventueel) opstellen van inschrijvingsverslagen voor het B.O. ten behoeven van nieuwe leerlingen die zich wegens bepaalde omstandigheden   rechtstreeks tot het CLB/BO met dergelijk verzoek richten,

 

  • samen met de school de leerling in de passende pedagogische eenheid, het passende schoolniveau, de passende opleidingsvorm onderbrengen en zijn aanpassing binnen de school optimaliseren,

 

  • meewerken met de klassenraad bij het opstellen van individuele handelingsplannen en bij de samenstelling van pedagogische eenheden,

 

  • de school ondersteunen en actief begeleiden bij het nemen van initiatieven met als doel een betere leerlingenbegeleiding (spijbelpreventie, drugbeleid…),

 

  • begeleidingstussenkomsten met ouders,

 

  • instaan voor het medisch schooltoezicht,

 

  • gezondheidsvoorlichting (relatiebekwaamheid…),

 

  • onderzoek, verslaggeving en attesteringen ten behoeven van diverse instanties: CABO, CWL, Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, en andere medisch-sociale instellingen.

 

Meer info is terug te vinden op de website van het CLB.

CLB Connect
Gegevens kabinet Buitengewoon Onderwijs
Adres: Klaverstraat 49, 8000 Brugge
Telefoon: 050/44.50.10
Fax: 050/34.73.55
URL: https://www.clbconnect.be/

Email: info@clbconnect.be

logo_connect.png
bottom of page