top of page

Opleidingsvorm 1

hand 1.png

Opleidingsvorm 1 richt zich op jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2), al dan niet gecombineerd met een motorische beperking (type 4).

Jongeren kunnen bij ons terecht tot de leeftijd van 21 jaar. Hierna is er na gunstig advies van de klassenraad een verlenging mogelijk.

Doel

Er wordt gewerkt naar het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de jongeren, worden de leerlingen voorbereid op:

 • beschermd/ begeleid wonen (belevingsgerichte leerroute)

 • zinvolle vrijetijdsbesteding ( activiteitengerichte leerroute)

 • tewerkstelling in een beschermde of in een reguliere werkomgeving met de nodige ondersteuning (arbeidsgerichte leerroute)

Om dit te bekomen organiseren wij voor de leerlingen:

 • keuze workshops

 • voorbereidend atelierwerk/atelierwerk

 • werkplekleren

 • sociaal maatschappelijke training (18+)

 • stages binnen het reguliere arbeidscircuit

Werking

Wij hebben 11 klassen ingedeeld volgens mogelijkheden, niveau en noden.

 • Zorgroepen (5): onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel mogelijk geïntegreerd. Basale stimulatie en sensoriële activiteiten staan centraal.

 • Structuurgroepen (2): prikkelarme omgeving met een duidelijke gestructureerd patroon voor leerlingen met kenmerken en/of diagnose van ASS

 • Leergroepen (4): richt zich op het uitbreiden van inzichten, vaardigheden en attitudes op gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Het onderwijs richt zich op een brede persoonlijke ontwikkeling en op competentieontwikkeling rond de domeinen wonen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Vaste projecten OV1

 • fietsproject

 • hippotherapie ( samenwerking met Hippo Uniek)

 • Hoeve Hangerijn ( ontmoetings- en belevingshoeve)

 • GWW (geïntegreerde werkweek)

 • Rock voor Specials

icoon blauw.png
bottom of page