top of page

Duaal leren

Sinds schooljaar 2018 – 2019 bieden we duaal leren aan. Dit om onze jongeren reeds tijdens hun schoolcarrière zo veel mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

We hebben tegenwoordig een ruim aanbod aan opleidingen binnen duaal leren. Het beroep wordt dan voornamelijk aangeleerd op de werkplek. De leerlingen komen ook nog steeds één of twee dagen per week naar school voor praktijkles en eventueel ook algemene vorming:

Aangeboden opleidingen vanaf 2024 - 2025:

  • Medewerker fastfood duaal

  • Medewerker groen- en tuinbeheer duaal

  • Assistent plantaardige productie duaal

  • Medewerker schilder- en behangwerken duaal

  • Hoeknaadlasser duaal

  • Medewerker hout duaal

  • Keukenmedewerker duaal

  • Medewerker ruwbouw duaal

Duaal Leren is bedoeld voor arbeidsrijpe leerlingen of leerlingen die arbeidsbereid zijn.
De klassenraad en/of de trajectbegeleider beslist of de jongere er klaar voor is.
Zij formuleren dan een niet bindend advies nadat de leerling een screening heeft doorlopen.

 

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat minimaal moet aangeleerd worden. De school stelt per leerling een individueel opleidingsplan op waarin rekening gehouden wordt met wat op de werkplek en wat op school aangeboden wordt.

 

De leerling ontvangt iedere maand een leervergoeding voor zijn geleverde prestaties, zowel op de werkplek als op school. Voor de jongere wordt ook nog steeds groeipakket uitbetaald.

 

Wanneer de leerling geslaagd is op het einde van zijn traject, behaalt hij het getuigschrift duaal leren van de respectievelijke opleiding.

Wil je nog meer weten over duaal leren? klik dan hier!

bottom of page